Tax (Company Tax/Income Tax)

Setiap Syarikat-syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah dan masyarakat koperasi yang tidak aktif dan / atau belum memulakan perniagaan dikehendaki untuk memberikan ITRF (termasuk Borang E) berkuat kuasa dari Tahun Taksiran 2014.

Pengarah syarikat mesti memastikan pengiraan cukai syarikat disediakan dalam format yang dinyatakan dan mematuhi Ketetapan Umum yang ditetapkan oleh LHDN.

Setiap tahun syarikat perlu mengemukakan borang cukai seperti di bawah atau mengisi borang
e-mengisi laman web RB.

• e-C: 7 bulan selepas tempoh perakaunan
• e-E: 31 Mac setiap tahun
• CP 204: 30 hari sebelum permulaan perniagaan baru. Bagi syarikat-syarikat baru yang beroperasi, ia dikehendaki mengemukakan kepada LHDN dalam tempoh tiga bulan dari tarikh permulaan operasi.

 

Kami menawarkan Harga hanya RM 1500

Untuk pengetahuan lanjut boleh yaa email saya atau call saya supaya senang paham yaa.

Call 018 944 2262 – Izzat Adnan